Fitoterapi

Fitoterapi Nedir?

Türkçeye Bitkiler ile Tedavi olarak çevirebilecegimiz Fitoterapi terimi Yunanca’ dan gelir ve kelime karşılığı: phyto = bitki, therapeia = terapi, iyileştirmek, tedavi etmek demektir.
Fitoterapi; bitkilerin tamamı veya bazı bölümleri kullanılarak hazırlanmış doğal ilaçlarla hastalıkları önlemeyi ve tedavi etmeyi amaç edinen, insanlık tarihinin bilinen en eski doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Bu amaçla kullanılan bitkiler tıbbi önemi olan bitkilerdir.
Fitoterapi, eczacılık biliminin alt ana dallarından biridir.
İnsanlar, tarih boyunca en önemli besin maddesi olarak bitkileri tercih etmişlerdir. Bunun yanında bütün kıta ve kültürlerde insanlar hastalıklarını tedavi etmek için iyileştirici özelliği olan bitkileri kullanmışlardır. Bitkilerle tedavinin insanlık tarihi kadar eski ve köklü olduğunu söyleyebiliriz.
Hastalıkları tedavi etmek için insanoğlu çok eski çağlardan beri bitkilerden fayda ummuş ve karşılığını da almıştır. Günümüzde fitoterapi Eczacılığın Farmakognozi ana bilim dalınca ele alınır. Geçmişteki fitoterapi uygulamaları ile günümüz arasında en büyük fark artık bitkilerin bütünüyle değil, faydalı parçalarının tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Örneğin eskiden bir bitkinin uçucu yağından faydalanmak için onun çayı yapılıp içilirken şimdi o bitkideki uçucu yağ ekstre edilerek tek başına kullanılmaktadır. Bu da bitkinin diğer faydasız ancak yan etkileri de olabilen bölümlerinden hastayı uzak tutmayı sağlamaktadır. Fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Homeopati gibi onay gören bir tedavi yöntemidir. Günümüzde fitoterapinin en çok geliştiği ülke Almanyadır.
Dikkat edilmesi gereken nokta özellikle kronik hastalıklarda ( diabetes mellitus , kalp-damar hastalıkları, kanser vb hastalıklar ) fitoterapi bir tedavi yönetiminden çok destek ve tamamlayıcı tedavidir.
Bitkisel ürünlerin doğal oluşu kullanıcıya hiçbir şekilde zararlı etkide bulunmayacağı anlamına gelmemektedir. Bitkilerin veya bitkisel ürünlerin bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığıda toksikolojik etkilerin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bunlardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır.
Sağlık bakanlığı bazı bitkisel tedavilerin yol açabileceği klinik durumlarla ilgili uyarılar yayınlamaktadır. Bu durumlar mide barsak sistemi, elektrolit bozuklukları ve kanser gibi etkilerden oluşmaktadır.
Türkiye’de herbalizm veya aktarlık hemen her şehirde mevcuttur. Şifalı ot, bitki, yaprak, kök ve çiçeklerini satan aktariye dükkânlara her şehirde rastlamak mümkündür.
Bazı herbalistler şarlatan reklam ve pazarlama tekniklerini kullanarak, bilimsel açıdan da henüz çözümsüz hastalıklara yakalanmış kişilerin ümitlerini değerlendirip ticari avantaj elde etme yoluna gitmektedirler. Bu kişiler alternatif bitkisel tedaviler konusunda önemli araştırmalar yapan bitki bilimcilerin isimlerinin karalanmasına neden olmakta, herbalistlerin bilim dünyasında dikkate alınmamalarına neden olmaktadırlar. Dolayısıyla aktar tababeti ve fitoterapi uzmanlığı arasındaki fark, siz okuyucularım tarafından net bir şekilde anlaşılmalı.